Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Trang tổng hợp

    Advertisements
  • Categories

  • Archives

Phòng Submission

Phòng Submission

 

Trưởng phòng: Editor Vuhuy

 

* Mục đích: Nơi nhận hồ sơ xét phong các danh dỏm, yếu, kém từ các Editors của JIPV.

* Quy định chung:

Những trường hợp đã xét, JIPV xin phép được xóa bài giới thiệu của Editors để thuận lợi cho việc quản lí.

Những Editors có bài viết liên quan đến ứng viên ở đây thì vui lòng chuyển thông tin đó sang mục comments cho ứng viên ngay khi hình ảnh của ứng viên được công bố.

Các bác Editors vui lòng thường xuyên kiểm tra status của “các bài” mà các bác gởi “công bố” trên Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV – Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam.

Các bác Editors nên tham gia tranh luận với các Guest Editors (độc giả) về “bài” mà các bác “giới thiệu”. Xin lưu ý: Những comments vi phạm Quy định của JIPV sẽ bị xóa và các Guest Editors sẽ bị cấm tham gia tranh luận trên JIPV; do đó các bác Editors không nên tranh luận với các comments vi phạm Quy định và các bác nên thông báo để JIPV xử lí các Guest Editors (nếu các bác Editors tranh luận với các comments vi phạm Quy định thì các comments này và nội dung tranh luận của các bác Editors sẽ bị xóa).

JIPV dự định công bố vài Volumes thôi. Hy vọng trong thời gian tới những người đang làm nghiên cứu và các bạn trẻ hiểu được giá trị và có thể tự tra cứu dữ liệu ISI (hoặc nhờ người quen giúp), và tự phân biệt ai là competent or incompetent. Để từ đó đất nước sẽ có được một môi trường khoa học nghiêm túc và lành mạnh hơn.

Quy định về gửi “bài” (ứng viên dỏm) và xét duyệt:

A. Gửi “bài”: JIPV chỉ xét “bài” do các Editors gửi theo mẫu như sau:

A1/ Ảnh của ứng viên (post trực tiếp, kèm links):

A2/ Tên đầy đủ:

A3/ Chuyên môn:

A4/ Chức danh:

A5/ Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê, nếu ứng viên có nhiều bài thì Editor chỉ cần ghi số lượng và kèm theo thông tin chi tiết cuối bài):

A6/ Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

A7/ Chức vụ (quá khứ và hiện tại):

A8/ Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

A9/ Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

A10/ Chứng cứ về việc chống lại quá trình cải tổ khoa học Việt Nam  của Qũy NAFOSTED (?):

A11/ Sử dụng bằng TS của trường quốc tế dỏm hoặc chạy bằng TS trong nước (?):

A12/ Có liên quan đến việc liên kết với các trường quốc tế dỏm (?):

A13/ Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

A14/ Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

A15/ Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):

A16/ Cam kết của Editor (gửi bài vì mục đích giúp khoa học Việt Nam phát triển, không vì các mục đích khác, đã thông báo qua email đến ứng viên và tổ chức liên quan): cam kết/không cam kết.

Lưu ý:


1/ Các Editor nên copy mẫu này và điền thông tin vào khi gửi “bài. Editor post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng Submission. Bài gửi không theo mẫu sẽ không được xét. Và bài gửi sẽ bị xoá.

2/ Ứng viên không có hình ảnh và email liện hệ thì không được xét. Email liên hệ rất quan trọng vì cá nhân ứng viên và tổ chức của ứng viên phải được mời tham gia làm Guest Editors khi ứng viên được under public review; Editors phải cung cấp cả email của ứng viên và tổ chức của ứng viên, nếu ứng viên không có email thì phải có email của tổ chức của ứng viên.

3/ Bài giới thiệu của Editors sẽ được công bố cùng với ứng viên được nhận đăng. Do đó, JIPV đề nghị Editors phải gởi bài theo đúng Quy định.

4/ Sau khi gửi bài, Editors phải thường xuyên theo dõi và cung cấp thông tin theo yêu cầu của JIPV nếu muốn bài gửi được sớm xét công bố.

5/ Những bài đã accepted, nhưng Editors không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định sẽ không được online. Do đó các Editors-in-Chief và Managing Editors chỉ xem xét những bài gửi đúng quy định.

6/ Trường hợp Editors cùng lúc submit nhiều bài thì phải submit dưới dạng single submission để thuận tiện cho communication giữa Editors và JIPV.

7/ Trong bài gửi của Editor, hình ảnh của ứng viên phải được lưu trực tiếp. JIPV không chấp nhận hình ảnh qua links.

B. Quy trình duyệt “bài” của JIPV:

1. Editors gửi “bài”.

2. The Board (gồm Editors-in-Chief, Managing Editors và toàn thể các Editors) xét duyệt, hoặc mời phản biện kín (nếu “bài” quá phức tạp).

3. Thực hiện public review (dành cho Editors và Guest Editors – độc giả) đối với những “bài” có khả năng được nhận đăng (Editor giới thiệu bài phải có trách nhiệm bảo vệ tính đúng đắn về bài do mình giới thiệu). Mỗi lượt public review gồm không quá 15 bài. Do đó Editors phải kiên nhẫn nếu bài gửi chưa được online.

4. JIPV ra quyết định.

*****************************************************************************

Ngoài những quy định trên, kể từ ngày 8/8/2010, Editor gửi bài công bố trong JIPV phải post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng Submission. Những bài gửi không đúng quy định sẽ không được JIPV xem xét công bố.

*****************************************************************************

Những bài gửi trước ngày 10/08/2010 được xem xét theo quy định cũ.

 

 

 

inhainha says:

– Tên đầy đủ: Trần Văn Sáng

– Chuyên môn:

– Chức danh:GS.TS, NGND

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): ISI = 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Chủ nhiệm Bộ môn Lao ĐH Y Hà nội, Nguyên Trưởng bộ môn Niệu, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Y

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=540…
giadinh.net.vn/2009226142956695p0c1000/vo-chong-gs-tran-v…

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
daihocyhn@hmu.edu.vn vienlao@bvlaobp.org

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

JIPV@: under review
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.

inhainha says:

– Tên đầy đủ: Lê Năm

– Chuyên môn:

– Chức danh:GS.TS

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):
ISI = 1
Title: Reconstruction of Acid-Injured Face with Occipitocervicodorsal Super-Thin Flaps
Author(s): Vu QV, Tran V, Le N, et al.
Source: PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Volume: 124 Issue: 1 Pages: 167E-169E Published: JUL 2009
Times Cited: 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Y

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=274…
bee.net.vn/channel/1990/2009/06/1710384/

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
lenam1952@yahoo.com

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

JIPV@: under review
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.

tien sy dom says:

– Tên đầy đủ:PGS.TS. BÙI VĂN MIÊN

– Chuyên môn: Cơ khí – Công nghệ.; Sau thu hoạch

– Chức danh: PHÓ GIÁO SƯ SAU THU HOẠCH-CHĂN NUÔI

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Trưởng phòng QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trưởng Bộ môn PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:Đơn vị đã và đang quản lý: Bộ môn, Khoa, Phòng liên tục đạt đơn vị xuất sắc: 01 Bằng khen Thủ tướng 5 bằng khen cấp bộ và nhiều bằng khen của các tỉnh thành.
+ Cá nhân:
– Liên tục đạt CSTĐ, Giảng viên giỏi từ 1995 đến nay. Giáo viên giỏi cấp Bộ năm học 2002 -2003
– Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM 1980-1982
– Huy hiệu thành phố 1976-1981
– Bằng lao động sáng tạo,Huy hiệu lao động sáng tạo 1999-2000
– Bằng khen Tổng liên Đoàn lao động Việt nam 1999-2000, 2003
– Bằng khen Bộ Khoa học Công Nghệ và Môi trường,,LH HKH&KT 1999,2003
– Bằng khen Bộ trưởng bộ GD&ĐT – 10 năm đổi mới.
– Huy chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(2001)
– Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (2002)
– Bằng khen Thủ tướng Chính phủ –QĐ 1225Qđ/TTg ngày 10/11/2003
– Huy chương vàng – công nghệ tại Techmark Hà nội 2003
– Bằng lao động sáng tạo -Huy hiệu lao động sáng tạo năm 2003
– Giài nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Bình Dương lần I – 2004

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

srmo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=31

www.hcmuaf.edu.vn/ctt/softs/pkh/abc/pnckh_tp.htm

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
tckhnln@hcmuaf.edu.vn

PGS ma chang thay bai bao hay huong dan SV cao hoc nao ca, tien sy cung chang thay bai bao nao
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=227…
Khong tim duoc bai bao
======================================================
JIPV@: Under review
Originally posted 10 days ago. ( permalink )
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 10 days ago.

inhainha says:

– Tên đầy đủ: Nguyễn Hữu Bảo

– Chuyên môn: CNTT

– Chức danh: PGS

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:0

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó trưởng khoa công nghệ thông tin trường ĐH Thủy Lợi

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):
cse.wru.edu.vn/index.php?option=com_content&view=arti…
– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):
nghbao@wru.edu.vn Nguyendangto@wru.edu.vn
Posted 5 days ago. ( permalink )

g

n

55 phản hồi tới “Phòng Submission”

1. Dân Triết đã nói

Tháng Tám 12, 2010 lúc 4:57 chiều

– Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Cư

– Chuyên môn: Triết Học

– Chức danh:PGS.TS

– Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0

– Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:

– Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiện nay đang là Chủ Nhiệm Khoa Giáo Dục Chính Trị, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

– Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố:

– Ủy viên Hội đồng học hàm (?):

– Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:

– Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…):

fpe.hnue.edu.vn/index.php?act=gallery&mode=1&par=20

– Hình ảnh của Nguyễn Văn Cư (người đang đứng phát biểu, cầm Microphone và quyển sách):

fpe.hnue.edu.vn/index.php?act=gallery&mode=2&par=127

– Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): k.gdct@hnue.edu.vn

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Tám 12, 2010 lúc 5:17 chiều

Vui lòng xem Quy định mới. Xin trích:

Ngoài những quy định trên, kể từ ngày 8/8/2010, Editor gửi bài công bố trong JIPV phải post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng Submission. Những bài gửi không đúng quy định sẽ không được JIPV xem xét công bố.

Xin cảm ơn bác đã gửi bài. JIPV chưa xét bài của bác được.

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Tám 14, 2010 lúc 12:32 sáng

Final decision: Reject

Trả lời

2. giaosudom4 đã nói

Tháng Tám 13, 2010 lúc 5:58 sáng

On the issue of candidate Vũ Minh Thục, please refer to this paper: http://www.iovs.org/cgi/reprint/26/11/1533.pdf
Clearly, Vu MT is not Vũ Minh Thục, but Vu Michael T

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Tám 13, 2010 lúc 12:25 chiều

Thanks. I will review this paper again

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Tám 13, 2010 lúc 11:41 chiều

VMT: ISI = 2, no photo = reject

Trả lời

o    giaosudom4 đã nói

Tháng Tám 17, 2010 lúc 5:19 chiều

lưu ý bác admin, cả 3 bài có key Vu MT đều ở địa chỉ Duke Univ là của Vu Michael T chứ không phải Vũ Minh Thục. ISI = 0 mới đúng, cần kiểm tra chính xác lại thông tin này vì thông tin này sẽ được cập nhật trong phòng thông tin ISI và Nafosted
Cám ơn bác

Trả lời

§  JIPV đã nói

Tháng Chín 8, 2010 lúc 9:21 chiều

You are right. Thanks

Trả lời

3. JIPV đã nói

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:15 chiều

Ha Van Quyet: ISI = 3 + neither CA nor MA = accept without revision =

1/

Gastric and Colo-rectal Cancer Mortality in Viet Nam in the Years 2005-2006

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information
more options
Author(s): Ngoan LT (Ngoan, Le Tran)1, Anh NTD (Anh, Nguyen Thi Diep), Huong NTT (Huong, Nguyen Thi Thanh)2, Thu NT (Thu, Nguyen Thi), Lua NT (Lua, Nguyen Thi), Hang LTM (Hang, Lai Thi Minh), Bich NN (Bich, Nguyen Ngoc), Hieu NV (Hieu, Nguyen Van), Quyet HV (Quyet, Ha Van), Tai LT (Tai, Le Thi), Van DD (Van, Do Duc), Khan NC (Khan, Nguyen Cong)3, Mai LB (Mai, Le Bach)3, Tokudome S (Tokudome, Shinkan)4, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)5
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 2 Pages: 299-302 Published: 2008
Times Cited: 1 References: 25 Citation MapCitation Map

2/ Development of a Semi-quantitative Food Frequency Questionnaire for Dietary Studies – Focus on Vitamin C Intake

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Le TN (Le Tran Ngoan)1, Nguyen CK (Nguyen Cong Khan)2, Le BM (Le Bach Mai)2, Nguyen TTH (Nguyen Thi Thanh Huong)3, Nguyen TT (Nguyen Thi Thu)1, Nguyen TL (Nguyen Thi Lua)1, Lai TMH (Lai Thi Minh Hang)1, Nguyen NB (Nguyen Ngoc Bich)1, Nguyen VH (Nguyen Van Hieu)1, Ha VQ (Ha Van Quyet)1, Le TT (Le Thi Tai)1, Do DV (Do Duc Van)1, Moore MA (Moore, Malcolm A.)4, Tokudome S (Tokudome, Shinkan)5, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)6
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 3 Pages: 427-432 Published: 2008
Times Cited: 0 References: 22 Citation MapCitation Map

3/

Cooking Temperature, Heat-generated-carcinogens, and the Risk of Stomach and Colorectal Cancers

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Le TN (Le Tran Ngoan)1, Nguyen TT (Nguyen Thi Thu)1, Nguyen TL (Nguyen Thi Lua)1, Lai TMH (Lai Thi Minh Hang)1, Nguyen NB (Nguyen Ngoc Bich)1, Nguyen VH (Nguyen Van Hieu)1, Ha VQ (Ha Van Quyet)1, Le TT (Le Thi Tai)1, Do DV (Do Duc Van)2, Nguyen CK (Nguyen Cong Khan)2, Le BM (Le Bach Mai)2, Tokudome S (Tokudome, Shinkan)3, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)4
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 10 Issue: 1 Pages: 83-86 Published: 2009
Times Cited: 0 References: 6 Citation MapCitation Map

Trả lời

4. JIPV đã nói

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:18 chiều

Trần Văn Sáng: ISI = 0 = accept without revision =

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:41 chiều

Published

Trả lời

5. JIPV đã nói

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:27 chiều

LE NAM: ISI = 1 + neither CA or MA = accept with out revision =

1/

Reconstruction of Acid-Injured Face with Occipitocervicodorsal Super-Thin Flaps

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Vu QV (Vu Quang Vinh)1, Tran V (Tran Van Anh)1, Le N (Le Nam)1, Hyakusoku H (Hyakusoku, Hiko)2, Ogawa R (Ogawa, Rei)2
Source: PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Volume: 124 Issue: 1 Pages: 167E-169E Published: JUL 2009
Times Cited: 0 References: 5 Citation MapCitation Map
Document Type: Letter
Language: English
Reprint Address: Vu, QV (reprint author), Vietnam Natl Inst Burns, Dept Plast & Reconstruct Surg, Hanoi, Vietnam
Addresses:
1. Vietnam Natl Inst Burns, Dept Plast & Reconstruct Surg, Hanoi, Vietnam
2. Nippon Med Coll Hosp, Dept Plast Reconstruct & Aesthet Surg, Tokyo, Japan
E-mail Addresses: vuvinhvb@gmail.com

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:41 chiều

Published……

Trả lời

6. JIPV đã nói

Tháng Tám 14, 2010 lúc 9:57 chiều

BÙI VĂN MIÊN: ISI = 0 = accept without revision =

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:43 chiều

Published……………..

Trả lời

7. JIPV đã nói

Tháng Tám 14, 2010 lúc 10:00 chiều

Nguyễn Hữu Bảo: ISI = 0 = accept without revision =

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Chín 25, 2010 lúc 4:05 chiều

Publisheđđđđđđd

Trả lời

8. jipvfan đã nói

Tháng Tám 14, 2010 lúc 10:55 chiều

Kính gửi JIPV:

Tôi xin gửi JIPV xét đăng bài này: ứng cử viên PGS rất dỏm Nguyễn Minh Hiển

http://jipvfan.wordpress.com/2010/08/14/bai-g%E1%BB%ADi-dang-t%E1%BA%A1p-chi-gs-d%E1%BB%8Fm-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%A9ng-c%E1%BB%AD-vien-pgs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-nguy%E1%BB%85n-minh-hi%E1%BB%83n/

Chân thành cảm ơn JIPV.

Trả lời

o    JIPV đã nói

Tháng Tám 15, 2010 lúc 11:52 sáng

Under review

Trả lời

§  giaosudom đã nói

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:23 chiều

JIPV@: ISI = 0 = accept without revision =

Trả lời

§  JIPV đã nói

Tháng Chín 12, 2010 lúc 12:14 sáng

Published by ME4.

Trả lời

9. baokedom đã nói

Tháng Tám 15, 2010 lúc 12:52 sáng

Rất ngưỡng mộ JIPV. Xin xét đăng bài này. Cảm ơn nhiều.

xét dỏm GS.TS Trần Thị Luyến: HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2009-1014

http://baokedom.wordpress.com/2010/08/15/xet-d%E1%BB%8Fm-gs-ts-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BB%8B-luy%E1%BA%BFn-h%E1%BB%99i-d%E1%BB%93ng-ch%E1%BB%A9c-danh-giao-s%C6%B0-lien-nganh-chan-nuoi-%E2%80%93-thu-y-%E2%80%93-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n-nhi/

Trả lời

o    JIPV đã nói

Tháng Tám 15, 2010 lúc 11:52 sáng

Under review.

Trả lời

§  giaosudom đã nói

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:20 chiều

JIPV@: ISI = 1 + niether MA nor CA = accept without revision =

1/

Occurrence of aflatoxin B1, citrinin and ochratoxin A in rice in five provinces of the central region of Vietnam

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Nguyen MT (Nguyen, Minh Tri), Tozovanu M (Tozovanu, Mariana), Tran TL (Tran, Thi Luyen), Pfohl-Leszkowicz A (Pfohl-Leszkowicz, Annie)
Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 42-47 Published: 2007
Times Cited: 11 References: 23 Citation MapCitation Map
Abstract: The possible coexistence of three mycotoxins in rice, including aflatoxin B1 (AFB1), citrinin (CIT) and ochratoxin A (OTA), was investigated. The samples of rice were collected in large markets in five provinces of the central region of Vietnam. These toxins were extracted, purified and finally quantified by HPLC with fluorimetry detection. Contamination of AFBI was found to be the most, followed by OTA, while contamination of CIT was insignificant. The coexistence of CIT with AFB1/OTA in rice was found in high percentage. Some samples overpassed the authorized limit by Europe in OTA and/or AFB1. (c) 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: aflatoxin b1; ochratoxin A; citrinin; mycotoxin analysis; rice
KeyWords Plus: BALKAN ENDEMIC NEPHROPATHY; MYCOTOXINS; CEREALS; OLIVES
Reprint Address: Pfohl-Leszkowicz, A (reprint author), ENSAT, Dept BioSym, UMR CNRS INPT 5503, 1 Ave Agrobiopole, F-31326 Auzeville Tolosane, France
Addresses:
1. ENSAT, Dept BioSym, UMR CNRS INPT 5503, F-31326 Auzeville Tolosane, France
2. Nha Trang Univ, Nguyen Dinh Chieu 02, Nha Trang Vietnam
E-mail Addresses: leszkowicz@ensat.fr
Publisher: ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
Subject Category: Chemistry, Applied; Food Science & Technology; Nutrition & Dietetics
IDS Number: 202KM
ISSN: 0308-8146
DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.03.040

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Chín 23, 2010 lúc 5:47 chiều

@Uploaded by ME4.

Trả lời

10. VS dỏm đã nói

Tháng Chín 11, 2010 lúc 3:34 chiều

Kính gửi JIPV:

Tôi xin gửi đăng hai bài dưới đây

Phạm Tất Dong – Trần Xuân Nhĩ

http://viensidom.blogspot.com/2010/09/pham-tat-dong-tran-xuan-nhi.html

Xin cảm ơn sự xem xét.

Viện Sĩ Dỏm

Trả lời

o    JIPV đã nói

Tháng Chín 11, 2010 lúc 7:33 chiều

Under review. Thank you for your submission.

Trả lời

11. giaosudom đã nói

Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:56 sáng

Các bác tranh luận ở đây nên cẩn thận dùng từ ngữ nhé. Các bác cũng nên góp ý chân thành với nhau, hơn là “hơn thua” nhau. Xin cảm ơn các bác.

Trả lời

12. whocryforme đã nói

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:44 sáng

Qua sự việc tấn công lẫn nhau giữa các thành viên và cả JIPV cũng bị lôi kéo tham gia, để tránh gây hiểu lầm và hiềm khích giữa các thành viên, tôi xin phép được resubmit lại trường hợp ông Trần Công Toại để qua việc này cho bác … thấy cách thức nộp bài ở JIPV như thế nào.

http://whocryforme.wordpress.com/2010/09/13/d%E1%BB%81-c%E1%BB%AD-pho-giao-s%C6%B0-d%E1%BB%8Fm-cho-ong-tr%E1%BA%A7n-cong-to%E1%BA%A1i/

Qua đây tôi cũng mong bác … phải bình tĩnh, đừng nên giận mà hành động tôi thấy là “nông nỗi”.

Trả lời

o    JIPV đã nói

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:44 sáng

JIPV@: Under review. Thank you for your submission.

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:59 sáng

Review: Trong 3 bài tác giả liệt kê thì chỉ bài này là ISI, nhưng k top:

In vitro culture and differentiation of osteoblasts from human umbilical cord blood

View full text from the publisher Springer Verlag
more options
Author(s): Tran CT (Tran Cong Toai)2, Huynh DT (Huynh Duy Thao)2, Nguyen PT (Nguyen Phuong Thao)2, Gargiulo C (Gargiulo, Ciro)2, Phan KN (Phan Kim Ngoc)3, Pham HV (Pham Hung Van)4, Strong DM (Strong, D. Michael)1
Source: CELL AND TISSUE BANKING Volume: 11 Issue: 3 Pages: 269-280 Published: AUG 2010
Times Cited: 0 References: 53 Citation MapCitation Map
Abstract: It is well accepted that human umbilical cord blood (UCB) is a source of mesenchymal stem cells (MSCs) which are able to differentiate into different cell phenotypes such as osteoblasts, chondrocytes, adipocytes, myocytes, cardiomyocytes and neurons. The aim of this study was to isolate MSCs from human UCB to determine their osteogenic potential by using different kinds of osteogenic medium. Eventually, only those MSCs cultured in osteogenic media enriched with vitamin D-2 and FGF9, were positive for osteocalcin by RT-PCR. All these cells were positive for alizarin red, alkaline phosphatase and Von Kossa. The results obtained from RT-PCR have confirmed that osteogenesis is complete by expression of the osteocalcin marker. In conclusion, vitamin D-2, at least in vitro, may replace vitamin D-3 as an osteogenic stimulator factor for MSC differentiation.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: Mesenchymal stem cells (MSCs); Human umbilical cord (UCB); Bone marrow (BM); Major histocompatibility complex (MHC)
KeyWords Plus: MESENCHYMAL STEM-CELLS; HUMAN BONE-MARROW; PROGENITOR CELLS; ADIPOSE-TISSUE; GROWTH; EXPRESSION; PHENOTYPE; THERAPY; GRAFT; SHAPE
Reprint Address: Strong, DM (reprint author), Univ Washington, Sch Med, Dept Orthopaed & Sports Med, Seattle, WA 98195 USA
Addresses:
1. Univ Washington, Sch Med, Dept Orthopaed & Sports Med, Seattle, WA 98195 USA
2. Pham Ngoc Thach Med Univ, Dept Histopathol Embryol Genet & Biotechnol Tissu, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
3. Univ Nat Sci, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
4. Univ Med & Pharm, Cent Lab, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam
E-mail Addresses: dmstrong2@comcast.net
Publisher: SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS
Subject Category: Cell Biology; Engineering, Biomedical
IDS Number: 617QD
ISSN: 1389-9333
DOI: 10.1007/s10561-009-9141-4

=============================================
Ngoài ra bài sau có địa chỉ từ VN, với key Tran CT (k biết phải ứng viên k?)

Selection of a strain of Aspergillus for the production of citric acid from pineapple waste in solid-state fermentation

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker
more options
Author(s): Tran CT, Sly LI, Mitchell DA
Source: WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Volume: 14 Issue: 3 Pages: 399-404 Published: JUL 1998
Times Cited: 17 References: 25 Citation MapCitation Map
Abstract: Aspergillus foetidus ACR I 3996 (=FRR 3558) and three strains of Aspergillus niger ACM 4992 (=ATCC 9142), ACM 4993 (=ATCC 10577), ACM 4994 (=ATCC 12846) were compared for the production of citric acid from pineapple peel in solid-state fermentation. A. niger ACM 4992 produced the highest amount of citric acid, with a yield of 19.4 g of citric acid per 100 g of dry fermented pineapple waste under optimum conditions, representing a yield of 0.74 g citric acid/g sugar consumed. Optimal conditions were 65% (w/w) initial moisture content, 3% (v/w) methanol, 30 degrees C, an unadjusted initial pH of 3.4, a particle size of 2 mm and 5 ppm Fe2+. Citric acid production was best in flasks, with lower yields being obtained in tray and rotating drum bioreactors.
Document Type: Article
Language: English
Author Keywords: Aspergillus niger; citric acid; pineapple waste; solid-state fermentation
KeyWords Plus: METAL-IONS; SUBSTRATE; NIGER; SYSTEM; POMACE
Reprint Address: Tran, CT (reprint author), Univ Queensland, Dept Chem Engn, Brisbane, Qld 4072 Australia
Addresses:
1. Univ Queensland, Dept Chem Engn, Brisbane, Qld 4072 Australia
2. Univ Queensland, Dept Microbiol, Brisbane, Qld 4072 Australia
3. Food Ind Res Inst, Hanoi, Vietnam
Publisher: KLUWER ACADEMIC PUBL, SPUIBOULEVARD 50, PO BOX 17, 3300 AA DORDRECHT, NETHERLANDS
Subject Category: Biotechnology & Applied Microbiology
IDS Number: 110GM
ISSN: 0959-3993
=====================================================================

Ngoài ra key Tran CT còn nhiều bài khác với địa chỉ USA, Sweden,… Đề nghị tác giả cho biết lịch sử nghiên cứu và công tác của ứng viên. Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng.

Trả lời

§  giaosudom4 đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:36 chiều

Bài trên chắc chắn không phải của ông Trần Công Toại bác à, vì bài trên có địa chỉ từ viện công nghiệp thực phẩm, trong khi đó ông Trần Công Toại là bác sĩ!

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:41 chiều

Nhưng cũng nên cẩn thận, một BS vẫn có thể công tác bên đó. Cũng phải nêu lên để mọi người cho ý kiến.

Trả lời

§  bsngoc đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:57 chiều

Người bác sĩ công tác bên Mỹ là Trần Công Thành, Việt kiều. Ứng viên TCToại chưa bao giờ công tác bên Mỹ, Úc, Thụy Điển. Ứng viên Toại chỉ làm về di truyền với GS Trương Đình Kiệt (học ở Nga về) và sau này làm về mô, phôi dưới sự chỉ dẫn của GS Michael Strong bên Mỹ.

Bsngoc

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:07 chiều

Cảm ơn bác. Tôi đã đề nghị accept bài này rồi.

Trả lời

§  giaosudom4 đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:49 chiều

3 bài trên đều nằm trong ISI đấy bác vuhuy à, 2 bài đang in press nên chưa có trong danh sách của ISI thôi.

Ngoài ra còn có những bài sau không biết có phải của tác giả hay không, đề nghị bsngoc cho biết chuyên môn của ông Trần Công Toại:

Author=(tran ct)
Refined by: [excluding] Subject Areas=( NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY ) AND [excluding] Institutions=( UNIV COPENHAGEN ) AND [excluding] Institutions=( UNIV CALIF SAN FRANCISCO ) AND [excluding] Subject Areas=( ENGINEERING, AEROSPACE OR ZOOLOGY ) AND [excluding] Institutions=( UNIV HAWAII MANOA ) AND [excluding] Institutions=( CARNEGIE MELLON UNIV ) AND [excluding] Institutions=( UNIV QUEENSLAND OR UNIV HAWAII ) AND [excluding] Institutions=( ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG OR YES PHARMACEUT DEV SERV GMBH ) AND [excluding] Institutions=( HOSP TROP DIS )

2. Title: Development of gene-modified CD4+cells for adoptive immunotherapy
Author(s): Tran CT, Burton L, Jensen MC, et al.
Source: CYTOTHERAPY Volume: 8 Supplement: Suppl. 1 Published: 2006
Times Cited: 0
Context Sensitive Links
3. Title: Effect of diabetes and potassium depletion on rat heart Na,K-At
Author(s): Ziegelhoffer AP, Tran CT, Schmidt TA, et al.
Source: JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 1085-1085 Meeting Abstract: 239 Published: JUN 2005
Times Cited: 2
Context Sensitive Links
4. Title: A fixed combination of peppermint- and caraway oil modulates postinflammatory visceral hyperalgesia
Author(s): Holtmann G, Adam B, Liebregts T, et al.
Source: GASTROENTEROLOGY Volume: 126 Issue: 4 Pages: A640-A640 Supplement: Suppl. 2 Published: APR 2004
Times Cited: 0
Context Sensitive Links
5. Title: Requirement for EphA receptor signaling in the segregation of Xenopus third and fourth arch neural crest cells
Author(s): Helbling PM, Tran CT, Brandli AW
Source: MECHANISMS OF DEVELOPMENT Volume: 78 Issue: 1-2 Pages: 63-79 Published: NOV 1998
Times Cited: 38
Context Sensitive Links
6. Title: Differential expression of MHC class II molecules by microglia and neoplastic astroglia: relevance for the escape of astrocytoma cells from immune surveillance
Author(s): Tran CT, Wolz P, Egensperger R, et al.
Source: NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY Volume: 24 Issue: 4 Pages: 293-301 Published: AUG 1998
Times Cited: 31
Context Sensitive Links
7. Title: CHRONIC BUTTOCK ULCER IN A YOUNG GIRL
Author(s): TRAN CT
Source: PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL Volume: 13 Issue: 9 Pages: 836-& Published: SEP 1994
Times Cited: 1
Context Sensitive Links
8. Title: THE REPLICATION BEHAVIOR OF SACCHAROMYCES-CEREVISIAE DNA IN HUMAN-CELLS
Author(s): TRAN CT, CADDLE MS, CALOS MP
Source: CHROMOSOMA Volume: 102 Issue: 2 Pages: 129-136 Published: JAN 1993
Times Cited: 10

Trả lời

§  bsngoc đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:54 chiều

Ứng viên TCToại chỉ có 3 bài và chỉ đăng trên 1 tạp chí duy nhất, đó là CELL AND TISSUE BANKING. Tạp chí đó không có impact factor và đương nhiên là không phải “top”.

Ứng viên TCToại làm tiến sĩ với GS Trương Đình Kiệt ở ĐH Y Dược TPHCM cũng khá lâu. Ứng viên Toại không có khả năng để viết một bài báo khoa học, vì không thạo tiếng Anh và tay nghề kỹ thuật còn rất yếu. Ông Michael Strong chính là người đã giúp nghiên cứu, viết bài báo và chọn tạp chí đó để đăng vì ông Strong là member của ban biên tập tạp chí đó. Ông Strong là Research Professor, Department of Orthopaedics and Sports Medicine, University of Washington, Seattle.

Bsngoc

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:04 chiều

Cảm ơn các bác. Nếu vậy thì tôi đề nghị accept bài này: PGS dỏm cấp 3. Bác Admin phân công tôi về đây thấy dễ chịu hơn, trao đổi với các bác thì đâu ra đó. Sau vụ tôi bị lừa nên tôi bị tối mắt và xin từ chức luôn. Sao lại có những người ngoài 50, có học hành,… nhưng lại xuất hiện công khai để đi lừa nhau nhỉ. Tôi sẽ dành hết tâm trí cho Phòng này.

Thấy lãnh đạo mới của Phòng tranh luận làm việc cực hay, tôi rất mừng và thầm cảm ơn các bác đó.

Trả lời

§  bsngoc đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:18 chiều

Ồ, bác không nên nghĩ tiêu cực về mình. Bác cũng không nên từ chức. “Không ai tắm trong một dòng sông hai lần”. Chắc bác đã nghe câu đó?

Chuyện bác 50 tuổi gì đó thì đã là một bài học cho nhiều người. Chỉ buồn là còn nhiều người vẫn còn ảo tưởng về vị ấy. Hoang tưởng!

Bsngoc

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:37 chiều

Cảm ơn bác động viên. Đến giờ tôi còn sốc nè. Tôi đã từ chức rồi, và đã được đồng ý. Nay tôi ở đây thôi. Nghe đâu bác TCHGDD bị Admin đưa vào spam rồi, nếu ông ấy “còn sống” thì chắc ông ấy quậy tơi bời rồi, vì chính ông bị bị lừa (hic hic).

Nhân đây tôi cũng xin Admin đưa bác TCHGDD ra khỏi spam, nhiêu đó được rồi.

Trả lời

§  chim_nhon đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:45 chiều

Nghe đâu bác TCHGDD bị Admin đưa vào spam rồi, nếu ông ấy “còn sống” thì chắc ông ấy quậy tơi bời rồi, vì chính ông bị bị lừa (hic hic).

Hic, lại còn có chuyện đó nữa cơ à? Admin xác nhận hộ tôi chuyện này cái nhỉ. Thực ra từ khi thành lập JIPV đến này, hầu như các Editor tích cực đều mắc lỗi cả, không ít thì nhiều. Ngay bản thân bác Admin cũng vậy, tôi cũng thế. Vấn đề là nhìn nhận lỗi và sửa lỗi.

Tôi nghĩ nếu Admin đưa TCHGDD vào danh sach spam thì nên đưa bác ấy ra thôi. Hiện nay cũng nhiều việc cần mọi người giúp sức.

Xin trân trọng cám ơn!
———–
Giaosudom@: Có

Trả lời

§  giaosudom4 đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:50 chiều

Nhốt vài ngày cho bác ấy bình tĩnh trở lại cũng tốt, chắc giờ này bác ấy bình tĩnh hơn rồi. Thả bác ấy ra thôi bác ơi.
—————

Giaosudom@: Ok

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:08 chiều

Recommendation: Accept

Trả lời

§  giaosudom4 đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:09 chiều

Tôi cũng đồng ý với bác về acceptance.

Phòng này cũng vất vả đấy bác vì hồ sơ tồn đọng nhiều lắm, mấy vị hội đồng học hàm còn nhiều quá.

Trả lời

§  bsngoc đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:20 chiều

Để khi rảnh tôi sẽ giúp bác duyệt qua các ứng viên trong ngành y. Bác chỉ cần cung cấp tên tạp chí là tôi có thể “định giá” cho bác.

Bsngoc

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:32 chiều

Tôi thấy bên đây đâu có bao nhiêu đâu bác. Bên phòng thảo luận thì các bác xét trực tiếp, tôi đâu có biết. Bên đây thì tôi xét bài độc giả gửi thôi.

Trả lời

§  giaosudom4 đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:44 chiều

hehe, bên đó chỉ xét sơ thôi, cuối cùng vẫn chuyển sang bên đây thôi bác à.

Trả lời

§  vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:49 chiều

Tôi nhớ tôi đọc đâu đó rằng bên đó các ME post trực tiếp luôn. Tôi chưa là ME nên chưa post được

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Chín 23, 2010 lúc 5:45 chiều

Final decision: accept. Congratulations

Trả lời

o    giaosudom đã nói

Tháng Chín 23, 2010 lúc 6:13 chiều

Uploaded

Trả lời

13. cutiblog đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 6:50 sáng

Xin vui lòng kiểm tra dùm vị PGS này dùm tôi. Xin chân thành cảm ơn !

PGS.TS NGUYỄN TRI KHIÊM

http://feba.agu.edu.vn/?q=node/61

Email: ntkhiem@agu.edu.vn

DĐ: 0913.706401

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Trả lời

o    vuhuy đã nói

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:42 sáng

@cutiblog: Bài gửi của bác không đúng quy định nên JIPV không thể xem xét được. Mong bác cảm thông.

Trả lời

14. HL đã nói

Tháng Mười 10, 2010 lúc 8:06 sáng

Dạo này các bác chắc bận nhiều công việc nên năng suất có bị giảm sút nhiều. Cũng có thể là quy định giới thiệu ứng viên khó khăn hơn, ai mà ko có web hay blog thì ko gửi được. Vì thế mãi mà ko thấy có thêm “nhà KH” dỏm được tiến cử.
Với lại tôi thấy các bác mở ra nhiều phòng, mục quá, nên khó theo dõi lắm. Tôi xin mạo muội đề nghị là gộp 3 phòng/mục vào làm 1, đó là: Phòng giao lưu với độc giả, TT hỏi & đáp, phòng thảo luận KH, vào chung trong “Phòng thảo luận KH cộng đồng”, vì thực ra những phòng này cũng là trả lời, tranh luận, thảo luận những vấn đề liên quan đến KH. Để nhiều mục khó theo dõi, và loãng, nội dung lại na ná nhau.
Hy vọng các bác bận thật chứ ko phải bị 1 áp lực gì để phải hãm phanh.
Kính chúc các bác khỏe.

Trả lời

o    Vuhuy đã nói

Tháng Mười 10, 2010 lúc 8:25 sáng

Cảm ơn bác đã góp ý cho JIPV. Tôi nghĩ không có áp lực gì đâu. JIPV ưu tiên xét dỏm cho mấy vị trong các hội đồng “sản xuất” GS, PGS. Theo tôi được biết JIPV có quy định nghiêm ngặt hơn, khó khăn hơn để hạn chế một số bác lợi dụng JIPV để đấu đá. Quy định mới cho thấy những bác muốn giới thiệu dỏm là phải có tránh nhiệm, không phải chỉ là cho vui, cho có thôi.

Đề nghị của bác đối với các phòng là rất đáng quan tâm. Tôi chỉ phụ trách phòng này nên k biết ý kiến của mấy bác Chiefs thế nào.

Sau này nếu bác có đề nghị gì ngoài Submission thì bác vui lòng post trong phòng thảo luận hoặc mục trò chuyện. Khi nào bác muốn tranh luận với cộng đồng thì post trong phòng tranh luận khoa học cộng đồng.

Xin cảm ơn bác đã góp ý.

Trả lời

15. giaosudom đã nói

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:24 sáng

Đang xem xét:

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-4/#comment-1766

Trả lời

 

Advertisements
 
%d bloggers like this: