Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Trang tổng hợp

    Advertisements
  • Categories

  • Archives

Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm

Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm

* Viện Trưởng: Third Managing Editor.

* Mục đích: “Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm – Kém – Yếu cho PGS – GS” là cơ sở nghiên cứu cao cấp của JIPV nhằm tìm ra những tiêu chuẩn phù hợp nhất cho các chức danh GS(PGS) Dỏm – Kém – Yếu ở Việt Nam.

************************************************************************************************************************
Trước ngày 13 tháng 5 năm 2010:

Tiêu chuẩn cho một:

– (Phó) giáo sư rất dỏm: số lượng công bố ISI = 0.

– (Phó) giáo sư dỏm: số lượng công bố ISI <= (3) 5.

– (Phó) giáo sư kém: số lượng công bố ISI <= (5) 7.

– (Phó) giáo sư yếu: số lượng công bố ISI <= (7) 9.

Tham khảo: tiêu chuẩn một luận án tiến sĩ chất lượng (một tiến sĩ khá có ít nhất 3 bài ISI sau 5 năm nghiên cứu, sau khi bảo vệ luận án), tiêu chuẩn của một sau tiến sĩ chất lượng (một sau tiến sĩ khá có ít nhất 5 bài ISI sau 7 năm nghiên cứu, sau khi bảo vệ luận án), tiêu chuẩn GS, PGS của các nước trong khu vực. Như vậy chúng tôi muốn so sánh cả cuộc đời (ít nhất là ngay thời điểm so sánh) làm khoa học của GS, PGS nước ta với các tiến sĩ, sau tiến sĩ có chất lượng làm việc trong 5-7 năm, khi chúng tôi xét một ứng viên cho các chức danh rất dỏm, dỏm, kém, yếu.

Những GS, PGS sau không thuộc diện xét danh hiệu rất dỏm, dỏm, kém, yếu:

1.1. có bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành, không kể số lượng,

1.2. có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng vang trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các chuyên gia trên thế giới.

===============================================================

Sau ngày 13 tháng 5 năm 2010:

Tiêu chuẩn phong:

(Phó) giáo sư rất dỏm: số lượng công bố ISI = 0.

(Phó) giáo sư dỏm: số lượng công bố ISI <= (3) 5.

(Phó) giáo sư kém: số lượng công bố ISI <= (4) 7.

(Phó) giáo sư yếu: số lượng công bố ISI <= (5) 9.

Đối với KHXH: PGS, GS có 0 bài ISI ghi địa chỉ Việt Nam = rất dỏm (việc xem xét cũng ưu tiên cho các trường hợp thật “hot” = đang phá hoại nền giáo dục của đất nước = lợi dụng báo chí để chống đối khoa học chân chính).

Thông tin tham khảo:

* Tiêu chuẩn một tiến sĩ chất lượng: một tiến sĩ khá có ít nhất 3 bài ISI sau 5 năm nghiên cứu

*Tiêu chuẩn của một sau tiến sĩ chất lượng: một sau tiến sĩ khá có ít nhất 5 bài ISI sau 7 năm nghiên cứu

*Tiêu chuẩn GS, PGS của các nước trong khu vực.

*Điều kiện lịch sử, đặc thù xã hội ở Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) đưa ra một tiêu chuẩn riêng để xét năng lực làm khoa học cả cuộc đời (hoặc ít nhất là ngay thời điểm so sánh) của các GS, PGS nước ta.

Theo JIPV, một PGS không thuộc diện xét nếu chỉ cần có năng lực tương đương với một anh sau tiến sĩ sau 7 năm nghiên cứu. Và để “bị loại” khỏi việc phong hàm GS của JIPV, một anh GS phải có năng lực khoa học gấp đôi một anh sau tiến sĩ sau 7 năm nghiên cứu (vì thời gian làm khoa học dài hơn rất nhiều, và thường được nhà nước trợ cấp không ít qua các đề tài nghiên cứu).

Tất cả những anh PGS và GS dưới chuẩn này sẽ thuộc diện phong hàm của JIPV với chất lượng từ RẤT DỎM đến DỎM, KÉM và YẾU theo tiêu chuẩn đã công bố như trên.

Những GS, PGS sau không thuộc diện xét danh hiệu rất dỏm, dỏm, kém, yếu:

1.1. Là main authors của bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành hẹp (được quy định bởi ISI), không kể số lượng,

1.2. Có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng vang trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các chuyên gia trên thế giới.

1.3. Đối với KHXH, là main author của ít nhất 01 ISI paper ghi địa chỉ Việt Nam.

Điểm mới: Tiêu chuẩn cho PGS có giảm, các ngành Khoa Học Xã Hội bắt đầu được xét. JIPV có tính đến cấp của GS, PGS dỏm (tương ứng số bài ISI).

7 phản hồi tới “Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm”

1. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:47 sáng

[…] http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-tieu-chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%... Trả lời […]

Trả lời

2. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đã nói

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:53 chiều

[…] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. […]

Trả lời

3. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đã nói

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:55 chiều

[…] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. […]

Trả lời

4. Ứng viên (GS dỏm cấp 1) Bùi Chí Bửu – Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL – UV HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014 « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:20 sáng

[…] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. […]

Trả lời

5. giaosudom đã nói

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:25 sáng

Đang xem xét:

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-4/#comment-1764

Trả lời

6. Ứng viên (GS dỏm cấp 2) Ngô Hữu Tình – “GS.TS” – (nguyên) Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô – Uỷ viên HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-101 đã nói

Tháng Mười 16, 2010 lúc 12:25 sáng

[…] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. […]

Trả lời

7. Ly Cao Hoc đã nói

Tháng Mười 16, 2010 lúc 1:37 chiều

http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/15/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-comments-posted-khong-dung-ch%E1%BB%95/

Trả lời

 

Advertisements
 
%d bloggers like this: